Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE. xxxvu

Over de geboorte van Moses , en deszelfs wonderbare behoudenis, fprekende , (ter verklaring van Hebr. XI; 23. daar Patjlus zegt, dat „ Moses , toen hij geboren „ was, van zijne ouders , door het gelo„ ve, drie maanden lang verborgen wierd, „ en dat ze zulks deden, overmits zij za9, gen, dat het kindeken fchoon was;") laat ik hier op volgen : „ zoo als dit kind „ geboren was, befpeurden ze, in het zel9, ve, iets ongewoons." De Recenfent, dit aanhalende, zegt daar op: ,, wanneer men „ door dit ongewoone Hechts eene buitenge„ meene fchoonheid veriiaat , hebben wij ,, hier niets ter wereld tegen. Maar de Hoog„ leeraar vervolgt:" „ ,, Stefanus, daar „ ,, van fpreekende , Handel. VII. be,, „ dient zich van eene fterke uitdrukking,

,, fchoon voor God, of Godlijk fchoon; de ,3 53 Onzen vertalen het, uitnemend fchoon. „ „ Er moet zich dan in het wezen van dit 3, ,, kind, iets groots, iets bovennatuurlijks, ,, „ ietsGodlijks, vertoond hebben,"" enz. 9, Dit gevolg kunnen wij den Schrijver geens, zins toeftemmen." Om reden hier van *** 3 te

Sluiten