is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86" HEELKUNDIGE

in de Wye - vaten , het wélk aldaar in zyn loop gefluit word, omdat deeze Vaten eindelyk nauwer uitloopen; en het-welk des te eerder gefchied , als deeze Vaten, na de verplaatfing van het Bloed in dezelve, zig door eene uiterlyke aangevóegde Koude te samentrekken ; gelyk de Longontfteekmg Fcripncumonia of hèt Zydewé Pleuritis na het drinken van koude Drank, by iemand die bsfweet is, bewyzen; of ook de Oogontfteeking Op'thalmia by iemand, welke bezweet zynde zig in de koude lucht of wind begeeft. De geweldige Omloop des Bloeds perfi; met geweld bet dik ontfiooke Bloed in de kleinfteBloed-flagaderen,tot het eindelyk in dezelve fluit; gelyk gefchied in alle de waare Ontfteekingen Inflanwiationes yèra. En indien de Wye-vogten voorzien -zyn met veele aardagtige beginfelen, met Kalk- of- Steenagtigë Stoffe, dan moeten zy eindelyk in de Wye- of- Watervaten, en inzonderheid in die geenen, welke de zamen«ellitig der Klieren uitmaaken , omdat deeze doorgaans zeer nauw zyn, eri om haar veelvuldige omkrinkelingen, en geringe voortperfende kragt, fluiten, en blyven ftiJflaan; gelyk alle traage Verpoppingen der Klieren, ■ de Kropgezwellen Struma , de Gigt- en; Kalk- builen, enz. aantoonen.

§. CLIL