is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42S HEELKUNDIGE

van den Neus, daar door, verlooren ; de Ademhaaling en ontlafting des Snots door den Neus word belet; en, agterwaarts in de Keel uitziende , verandert hy fomtyds ongemeen het hangend Gehemelte, en kan, door aldaar neder te zakken, de Spraak en de Slokking merkelyk benadeelen. Wyders de ïlymagtige Neusprop word nimmer kwaadaart ig, is doorgaans zagt van zelfftandigheid, alhoewel hy door te verouderen fomtyds hard word, ja van een1 kraakbeenige zelfftandigheid ; terwyl de gevolgen van het tweede en laafte zoort over een koomen met die van de Vleefehuitfpatting, en het Vleefchgezwel; en inzonderheid word de laafte fomtyds allerkwaadaartigft, vertoonende dezelve Treurrol, als de waare en verzwoore Kanker.

§. DCXLIV. De Vleefchpropder vröuwelyke Teeldeelen Polypus Uteri is eene waare uitgroeijing en vermeerdering van zelfftandigheid , gepaart met een1 ontaarding en verharding der deelen, uit de binne oppervlakte van het inwendige der Baarmoeder, van den omtrek van derzelver Hals, van den tand van derzelver inwendigen Mond, of van de Scheede , ontfpruitende , en maaiende een meer of minder groot en hard Gezwel; voorzien met eenen breeden grond;