Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$o8 HEELKUNDIGE

heid verfchaft insgelyks, om haar meerdere dikheid, traage Verftoppingen, ophoopingen vanSlym, en Slymige, Gomagtige te zamenftremlèls. Het afgezonderd Vlam* vattend beginfel, of de Oly-deelen, brengt te weeg vergaderingen en ophoopingen van hetzelve, inzonderheid in de Kamertjes van het Vetvlies, en aldaar, door deszelfs ftilftand Vettige , Smeerige , Harflagtige , en Droefemagtige te zamenftremfels. En uit de nederzakking of afzondering der Aard-deelen, inzonderheid indien dezelve voorzien zyn met veele zamentrekkende Zuurzouten , word de geboorte der Steenen in fommige Holligheeden of deelen van 's menfchen lighaam , beneffens de verandering der weeke deelen in Been - of Steen harde weezens , met veel waarfchynelykheid, zdo niet volkomen zeker, verklaart, gelyk ter bevoegde plaatfe blyken zal.

W %^ V

Over de Ziektens der byzondere Vogten, en eer/I over die van de Cbyl.

§. DCCXLI. Tot hier toe hebben wy gehandelt over de Ziektens, welke de Vogten in het algemeen betreffen. Doch het menfchen lighaam is voorzien met een byna

onna-

Sluiten