Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziektekunde:

derde Beweeging der Vogten, hetzy door de Spierbeoefening of anderfints te weeggebragt , of door eenige andere Schadelyke Magt, van te vooren niet kragtig genoeg geweeft zynde, eindelyk in ftaat worden, om Inpakking van Vogten, Verltopping, Berfting der Bloedvaten, in de tedere Longen, teweegtebrengen,

$. CCLXX VIL Veele Ziektens worden uit andere Ziektens, als uit haar Zaad, gebooren , en haar Beginfel is menigvuldig., Want ten ifte, een' zekere Ziekte, op zig zelfs gelaaten zynde, kandoor haar kragt Zig in een ander geüagt veranderen, geholpen zynde door^de byzondere Gefteltenis van een Menfch, of van het deel, welk zy heeft aangegrepen. Een' Wond, te weeg gebragt in een Kwaadfappig Lighaam verandert niet zelden in een' vuile Zweer, ter oorzaake de van een gefcheide en terug getrokke Vaten de omloopende kwaade Vogten in de Lydende plaats doen ililftaan, en dus gelegendhcid verfchaffen om de^Vatte deelen te verknaagen; of ook een' Wonde, fchoon van gering belang, geplaaft m een deel met veelvuldige Aderfpatten, verandert zomtyds insgelyks in een' vuile en wydmtgellrekte Zweer, omdat de Prikkeling, door

Sluiten