Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BURGERLVKE

E N

KOOPHANDELKUNDIGE

GESCHIEDENIS

VAN D t

ENOELSCHE

VOLKPLANTINGEN

IN DE

WEST-INDIËN.

—^^m^mmsm^.

I- B O E K.

EEN ALGEMEEN OVERZICHT OVE», DERZELVER ALOUDEN STAAT EN ÏNWOONERS.

I. HOOFDSTUK.

Aardryhkundige Verdeeling. — Naam *~ï

L"iïtftreek.-Zee.enLandwmd.~Sch'ocn. heid, en hyzonderheidvanhetgroeijenden Dterenryk. - Pragt en verhevenheid van de Bergen: bedenkingen over hunnen oirfprong enz. De Aardrykskundigen, de fchikking derVerdeenatuur volgende, verdeden het vaste Land Hns' van Amerika in twee groote deelen, naameA lyk

Sluiten