is toegevoegd aan je favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I03 GESCHIEDENIS

- II.

BOEK

IV. HOOFDST.

Bergen.

Eilands naderde, en van verre zulke verbaazende, en ten hemel opftygende fteilten van blaauwe bergen aanfchouwde, die hier en daar de wolken verdeelden , was myne verbeelding (en onbepaald maar yslyk denkbeeld vormende van 't geen verborgen was, uit het geen ik nu gedeeltelyk zag) vervuld met verbaasdheid en verwondering, 't Gevoel egter , dat ik gewaar werdt, was nader aan fchrik dan aan genoegen. Schoon het verfchiet, voor my in den hoogften top ftaatelyk was, fcheen het my egter een tooneel van ftaatelyke verwoesting. De afgebrooken fteilte en ongenaakbaare rotfen hadden meer het aanzien van een chaos, dan eene fchepping; en fcheenen de uitwerkfels van eene verfchriklyke verwoesting op te leveren, die de natuur ten bouwval gebragt hadt. Het voorkomen werdt egter gunftiger by onze nadering; in het midden van tien duizend ftoute trekken, te hard om door de hand der bebouwing verzagt te worden, ontdekten wy reeds verfcheidene plaatfen, waaide hand der vlyt leeven en vruchtbaarheid hadt doen ontwaaken. Met deze bevallige' tusfchenmengfeds verëenigde zich de uit de

hoo-