Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Over 't dragen vak inlandsche stoffew

vooraf geene angstvallige overwegingen vordert, wat onze buitenlandfche betrekkingen, wat de inhoud der fubfifteerende tractaaten, wat de regelen eener voorzigtige ftaatkunde, in dezen zouden toelaten of verbieden.

Toen de gezamentlijke Gecommitteerden uit de refpective Collegiën ter Admiraliteit, in den jaare 1754, aan de Gedeputeerden uit H. H. M. tot de zaken van de Zee, hun beroemd advis over de middelen tot hcrftcl van handel en fabrieken, overgaven , zeiden zij daar in, na eene ampele deductie van de zwarigheden, die aan de meeste ontwerpen , ter bevordering van den bloei der fabrieken, in den weg ftaan, woordelijk het volgende (*):- „ het eenige dan, dat zij Gecommitteerden, ten voordeel der fabrieken , gemeend hebben rec&m„ mandabei te kunnen voorftellcn, is de generale „ verpligting van alle Regenten, en die van de Re,, geering dezer Provinciën en Generaliteit depen^, deeren, tot het dragen der manufacturen dezer „ landen; eene zaak, die geheel en al van de „ Bondgenoten dependeert, dexvclke zonder eenigede rainile verhindering der •commercie kan worden beproefd, cn die aan de fabrieken al het voordeel kan vcifchaf en, het welk van een ri„ goureus en wel geëxecuteerd verbod tegen den

„ invoer

(*) Men zie dït Advis in de Refol. van H. H. M. Van 19 December J754.

Sluiten