is toegevoegd aan uw favorieten.

Poëtische mengelstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELSTOFFEN. 7$

Een vriendfchaps fchild keerd dus de flagen Van Wraakzucht, Toorn, en Haat, en Nijd, , Word men gedrukt door zwaare rampen, Veracht, befpot, van elk verfmaad; Om daar kloekmoedig meed' te kampen, Komt ons de vriendfchap recht te baat.

Ik zie een Vriend vol mededoogen, Zoo dra w'in druk gedompeld zijn, Komt hij, tot in zijn ziel bewoogen, En deeld met ons in onze pijn; Dan geeft hij troost, en doet ons hoopen; Verheft dus onzen flaauwen moed, En helpt ons, ja, al moest hij 't koopen, Ten kosten van zijn eigen bloed. Hoe moet ons harte niet ontroeren? Als men dien Vriend voor oogen beeft, De dankbaarheid moet ons vervoeren Voor hem, zoo lange als men leeft.

Hoe zoet is 't, kwellende gedachten, • Als men daar meê bezwangerd gaat,

Door