is toegevoegd aan uw favorieten.

Over staatsomwentelingen, derzelver bronnen en behoedmiddelen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo zorgvuldig wikken en wegen, als of hij geen vertrouwen heeft. De edele Ambtenaar zal daarover niet verftoord worden, maar veeleer zig over den Vorst verblijden, die zijn pligt wil waarnemen. De goede Regent doorreist van tijd tot tijd alle zijne Staten, zonder juist daarin eene bepaalde order te volgen, zonder dat men voorafweet, waarheen hij reizen zal, en dus zonder een groot gevolg, 't welk altoos min of meer eenige voorbereidzelen noodzakelijk maakt. Die Provincie te bezoeken, waar men hem het minst verwagt; datgeen te onderzoeken, 't welk men waant, dat zijn aandagt ontflippen, of zijne fcherpfte onderzoekingen teleurftellen zal; dan niemand, wie hij ook zij, vooraf te laten vermoeden, waarheen hij reizen, en met wat oogmerk hij reizen wil; op elke plaats niet ilegts te zien op hetgeen men hem vertoont, niet flegts te hooren naar hetgeen men hem verhaalt, maar ook te vragen naar hetgeen men thans voor hem verbergt; deze grondregelen, dunkt mij, beliooren hem op zijne reizen te beftieren. Hij onderzoeke het meest en liet fcheipst naar het gedrag van dien Ambtenaar, die de meefte daden van eigendunkelijk gezag kan uitoefenen, want de Regent is de natuurlijke opziener van hem, die onder geen ander opzigt Haat. Dat hij het vermoeden bij niemand zijner ftervelingen of ambtenaars late opkomen, als of hij alleen in dit of dat jaargetij reisde, alleen naar het bellier der geldmiddelen, naar de handhaving der geregtigheid, of naar den toeiland van het krijgs-

we-