is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«VËNENTWINTIGSTE BRIEF.

, P.ï Os'ü ïiJSS 30 J;};71 niib 1*. n^i'rVf

IEER GEËERDE ZUS TER •

Meisjes die gaarn lezen ; Meisjes die fmaak genoeg hebben voor het geen door yerftandjgen hoogstgefchat word , onder de Werken van vernuft • zulke Meisjes zegt men , zyn geen goede huishoudfters, Deeze frelling hebben wy zo dikwyls, en uit allerhande grondtoonen hooren ziegezageti , dat het niet te verwonderen zy als die eens voor mynen geest komt. Ik zal , *yl de beurt om te fchryven aan my is, U daar eens eenige regels over toezenden.

Indien Meisjes die gaarn lezen , geene goede huishoudfters , zynom dat zy gaarn lezen; dan fchynt het ook zeer zeker , dat Meisjes die niet lezen , ja die een afkeer van lezen hebben , zeer goede huishoudfters zyn moeten. Laaten wy , waarde Zuster , eens zien , wat er van is : Waarom zouden wy befjis-

fen ,