is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' AGTENTWiNTIGSTE BRIEF.

t yg tófr f mm» j TiuboG aftgnö| towu •eidobg nsib yrr: iftw/i '/'ccoD w» , j38W arfoi/i ftsoo vJ ggn»!no v.t a<5q3 t „t7 3*b e wiJoiSSüv » : -.b-ros^ol BH 7 v

e tó^Ki 3Üj.v zisirr bram sMC» ob 73

Jtfijflf TANTE !

nof> "i'rf: >'••> r l ftsbÖÖI 9Ï> 09 , ffl Q

Ué vriendelyke wys waar op. gy met my gelieft omtegaan , fielt u aan my teer-voor in ' het beminlyke licht eener waarde Vriendin , dan wel op den affland van hooggeëerde Tante : ik fchryf dan aan u zo als gy my bevolen hebt ! maar ik heb u droevige dingen te fchryven ; ik kan myn verdriet niet overzien , zedert ik by Nicht Woelwater gelogeert ben. Wat leven is dat hier ! En dat voor m , die uit zulk een ftil è gefchikt , vrolyk , wel ingeftelt Huishouden koome ! Nu , Gy zult my niet weer bepraten om hier naar toe te gaan ; Hoor ! om al Nichts groote fchatten doe ik het niet ; neen nooit weer. Zo myne Zusters de proef 'er van nemen , zy zullen my geiyk geven. Maar ik fchryf zo wilt , zö verward .' laat ik u , myne lieve Tante, *S _. dan