Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROCEDEER-EN. M

tusfchen Holland, en Zeeland gecombineerd.

Omtrent dit Hof zyn mede tusfchen de Staaten van Holland, en Zeeland verfcheide Accorden gemaakt, niet alleen ontrent het behandelen van de zaken, maar ook aangaande de aanftelling van Prefident, Fiscaal, Griffier, en Secretarisfen. Dit vind men in een eerfte Accord van den 7 Maart 1607. >t van den ai September tÓ22. het 3e- van den 7 Juny 1669. en 't 4e. van den 11 Juny 1*74- Zynde aUc defe Accorden te vinden in de vorengcmcl-

de Inflrutlie.

Dit Hof van Juftitie beftaat uit een Prefident, en elf Raadsheeren, van welke 'er agt Hollanders, en drie Zeeuwen zyn.

Ten reguarde van den Prefident, die word door Holland en ZeelandbyTouren verkooren; Zeeland heeft eenTourbeurt,dan heeft'erllolland Twee, dan Zeeland weder Een, en Holland weder Drie, zoo dat van de Zeven Tourbeurten Holland 'er Vyf heeft, cn Zeeland Twee.

Aangaande de Raadsheeren uit Zeeland, heeft ieder Stad altoos zyn Gecommitteerdens in één van beide de Hoven.

Middelburg, Zierikzee, en Ter Veere hebben altyd ieder een Gecommitteerden in 't Hof,

Ter Goes, Ter Tholcn, en Vlisfmgen zen3 3 den

Sluiten