Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 EMMA CORBET.

TIENDE BRIEF.

AAN CAREE CORBET.

TT et is my niet mogelyk, den weg, J- 1 d'ien gy my voorftelt, intetreeden, fchoon 'er anders niets is, dat ik niet zou onderwinden , om u genoegen te geeven. Den Vader van Emma van my vervreemd te verlaaten is hetzelve, als of ik met eenen dolk in mynen boezem vertrok. O het zal fmertelyk genoeg zyn, zonder dat 'er zulk eene verzwaarende omflandigheid bykoome. Ik bid % myn Heer, ftel een ander middel van verzoening voor» Denk, o denk!

HENDRIK HAMMOND.

ELF-

Sluiten