Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S|2 EMMA CORBET.

Z Y IS ZWANGER.

Het vergift zal hoop ik, geen >

En egter zou het kunnen zyn dat—. ■■ Het geval is nieuw.

VERVOLG. *

Emma heeft een ander befluit geno. men, waar toe Emma alleen bekwaam is,

Dus fprak zy : —

Myn oude vader, myne krankzinnige Louiza, de zuster van mynen dierbaaren Hendrik; — ach voer my tot hen. Myne geneesmiddelen kan ik op zee medenemen. Ik heb geen denkbeeld van gevaar, terwyl ik een deugdzaame en door den hemel beftierde genegenheid op. volge. Hendrik is dood, en ik heb niets te vreezen, daar ik nog een vriend —- nog een vader in 't leven en ook nog een weinig hoop hebl Ach Schepper, der Natuur beziel my met nieuwe kragr

ten

Sluiten