Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(25)

ftrengen. In zulk een geval kan men de nageboorte, kort na de geboorte van de vrugt, zo als in ene eenvoudige verloffing doorgaans gefchied, afhalen. Want zodanig zamengegroeide twelingen hebben zowel de vliezen als het water met eU kander gemeen. Dan nadien het zeer nodig is, ook van het water, dat zig in de bovenverklaar? de vliezen, benevens de vrugt, bevind, een onderfcheiden denkbeeld te hebben; zo wende ik my tegenwoordig tot deszelfs befchouwing.

Dit water heeft eigenlyk zynen oorfprong in het lichaam van de moeder, als waaruit het door de baarmoeder na den moederkoek, en verder uit dezen door byzondere vaten in de holten der vliezen gevoerd word. Op dezen grond is ydere vrugt in het lamsvlies door water omringd, 't welk ook daarom het lamsvlieswater genoemd word. Men moet dit wel in acht nemen; want ik ken Vroedvrouwen, die menen, dat 'er verloffingen zonder water kunnen zyn, en dat menig ene vrugt geen water heeft. Doch dit is zeer grof gedwaald. Want het is niet flegts uitgemaakt, dat elk kind in het lamsvlies zyn water heeft, maar 'er word zelfs zomtyds by zwangere vrouwen nog een ander zoort van water gevonden, 't welk men het valfche, of nawater noemt. Die dient men deswegens te weten, om dat de zwangeren dikwyls zulk water in de zevende, agtfle of negende maand uit de baarmoeder ontlaften. Indien nu ene B 5 Vroed

Sluiten