Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERDENKINGEN 3

S IJ GELEGENHEID VAN HET

ONTROEREND STERVEN;

VAN DEN

H O O G' E E R WA A RD IGEN, HO o g-g E LEE RD EI/ EN GODZALIGEN HEERE

GERARD JOHAN NAHUYS.

SI O O CL RE RAAR. D E R H. GODGELEERD HEID EN KERK-GE« SfHIEDENIS OP LEÏDBNS HUOCE SCHOOLE; BEROEPEN lEERAAR. DER GEMEENTE ALDAAR; LID DER GELEERDE HOLLANDSCHE, ZEEWSCHE, EN ANDERE MAATSCHAPPIJEN, ENZ.

OVERLEDEN DE» 9. I» W IJ N M A A N D IjSf. DRIE DAGEN NA DESZELFS EG'TGENOOTE

DE WEL-ED. GEBOREN VROUWE,

CATHARINA WALBURG van MANSVELT.

DOOR

JOIIANNES CHRISTIAAN MOHR.

Lid der Hervormde Gemeente te Amjïeldam.

TE AMSTELBAM,

Bij HARMANUS K E Y Z E R, 178*

Sluiten