Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S c h o o i b o e Ei ao,

ftaat, is niets beter, dan de Kalveren warm te houden , de geftremde uitwaasfeming, zo daar door,,als door het fterk wryven, met een hand 'vol ftroo, vooral langs den ruggegraat, van het hoofd tot agter toe , te herftellen , en wyders het drankje No. i. te geeven. Wanneer uit het zuur der melk ontftaat, is niet beter dan tweemaal daags een goede lepel boom-oly, of telkens i loot kreefts-oogen, of, by gebrek van kreeftsoogen, fyn gefchraapt kryt integeeven. Als de loop pas begonnen is, en men op goede gronden weet, dat die ontftaan is, uit te veel voedzel,eh eene daarop gevolgde kwaade fpysverteering, of door de prikkelingen, welke de zuure en fcherpe ftoffen in de ingewanden maaken, gelyk dit zeer dikwils het geval is byde Aanhouders,en genoeg» zaam altyd by de Mestkalveren, kan men die geneezen met het middel No. 2. —r Dit middel is onfeilbaar, als 'er nog geen ontfteeking der ingewanden plaats heeft. Zelden gebeurt het, dat men het tweemaal behoeft integeeven. Men zou ook, in plaats van dit poeijer, kryt of pypaarde kunnen gebruiken (*").

Zoon. Waar aan kendt men de ftilftand in het bloed?

Landm. Dit ongemak uit volbloedigheid ontftaande , overkomt de Kil veren zeer fchielyk t zonder dat men 'er te vooren eenigeongefteldheid aan befpeurd heefr. Als deeze ziekte eerst begint, liaan de Kalveren met de agterpooten agter

uit.

(O Zie over deeze ziekten, Veth. van de Mastfchappy v*n dea landbouw te Amfterdam, VI Deel, pa». 57-681

Sluiten