Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V, Maar gij, vervolgde doode'n, gij , ,, Ter zaligheid ontflapen, ",■> Gij deelt met ons thans in geen kwijnend zielspij . . >.

«, Gij zijt geborgen en geborgen is uw wapen! |

, si Rust veilig in uw duisternis.. . ,, Geen wrok kan u genaaken . . . V, Slaapt, tot het morgenïïond vobr de euw der eu* wen is.

Dan zult ge, en, nevens u, zal dan uw recht ontwaaken.

„ Nu nog een eerlijk affcheidlied v i, ó Graf, voor u gezongen; ;„ Voor u, die, fchoon gij ftondt op eigen grond» t gebied,

j, Door vreemden in den lande en facoden zijt befprongen;. .

22 s, Gij

Sluiten