is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschryving van de krygs-hospitaalen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82 BESCHRYVING van de

kennis te geeven, ten einde een genoegfaam getal van Hospitaal-fraters of Onder- chirurgy ns, of zelfs gelaste Officieren, indien het noodig was, zouden toegezonden worden om voor de zieken te zorgen, en om zulke plaatfen voor de Hospitaalen te huuren, als hy dagt tot dat einde bekwaam waren, en noodig zyn zouden.

De gewoone diëet voor de zieken in dit Hospitaal werd geordonneerd dezelfde te moeten zyn, als die in het Regiments-Hospitaal in gebruik was, die ik aanftonds zal opgeeven.

By myne komsc te Coxheath, verzogt my de Luitenant-Generaal kef pel, die het bevel over het leger had, en op de geringfte artikels voor het welzyn van den dienst oplettende was, dat ik de Chirurgyns van de verfchillende regimenten zou doen weeten, op wat wyze men in dit leger voor de zieken zorgen moest, en om algemeene Inflructien te ontwerpen voor de beltuuring van de Regiments-Hospitaalen, ten einde zy op denzelfden voet gefield, en op dezelfde wyze zouden beftuurd worden.

Ingevolge deze order maakte men de volgende Inflructien, die aan elke Chirurgyn van de regimenten in het leger gegeeven werden.

insïe.üctien ,

Gegeeven aan de Regiments - Chirurgyns , betrekkelyk de Zieken en Hospitaalen van de verfchillende Regimenten.

Om de Chirurgyns van de verfchillende regimenten te doen weeten , op wat wyze men vastgefteld had, dat de zieken van dit leger zouden verzorgd worden, werd hen verwittigd:

i. Dat