is toegevoegd aan uw favorieten.

Don Karlos, kroonprins van Spanje. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcï4 DON KARLOS.

RODRIGO.

Zo veel vertrouwen hebt g;j dan niet op mijn hart gefield, dat gij mij in ftaat rekendet u en haar aan andere inzichten opteofferen ? Neen, Karei! tot veinzen heb ik mij vernederd ; maar de deugd heeft hier bij niets geleden; hij, dié het vermogen om wel te doen voor de traanen van onfchuldigen wil kopen, is een niets waardige, die den verraden vrind niet onder de oogen zou durven treden. Doch laat ons de oogenblikken niet roekeloos verfpillen; nog maar weinigen hebben wij te delen. Zie hier intusfchen eenige van uwe brieven, die gij mij in bewaring gaaft: zij zullen thans zekerer bij a dan bij mij zijn.

K ARLO S.

Hoe, wat is dat ? de koning heeft die dan niet gelezen ? gij gaaft ze hem alle niet ?

RODRIGO.

Wie zegt u dat ik hem één vertoonde 1....

KARLOS.

Dus heeft Lerma mij bedrogen ?

RODRIGO.

Lerma ?.... ö Wie kon dat ook vooruitzien ? ... Lerma , neen, die man heeft het liegen niet geleerd; het is waar de andere brieven liggen bij den koning.

KARLOS.

En waarom ben ik dan hier ?

RODRIGO.

Om dat gij niet ten tweeden maal in verzoeking zoudl komen Eboli tot uw vertrouwde te kiezen.

KARLOS.

0 Nu Wordt mij alles vcrftaanbaar. — Wie nadert ons?

TWEE-