Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONEN.

ANDREAS DORIA, Hertog van Genua : em eerwaardig grysaart van 80 jaaren ; kort, nadruklyk, en nog eenigzins levendig in zyne uitdrukkingen.

GIANETTINO DORIA, zyn Neef en benoemd opvolger: ee» man van 26 jaaren ; ruw en trotsch van charakter

JULIA, weduwe Qraavin Imperiali: eene fchoone coquette vrouw trotsch en vol bitter fpotachiig vernuft.

FIESKO, Graaf van Lavagna; hoofd der famenzweering : een fchoon man, van 23 jaaren; verjiandig en minzaam; doch tevens trotsch en eerzuchtig — in één woord, een hoveling.

LEONORA, geniaalin van Fiësko: eene bevakige jonge vrouw, vol gevoel, en van een deugdzaam charakter.

VERRINA, een der Eedgenooten: een man van 60 jaaren, van beproefde trouw; ernstig, forsch en diepdenkend.

BERTHA, dochter van Verrina : een zachtaartig onfclmldig meisje.

BOURGOGNINO: een edel en fchoon jongeling."|

KALKAGNO, een jiout en niet onbevallig -wel- I

lusteling. « > Eedgenooten.

S A C C O: een man van 45 jaartn. J

CENTURIONE, n

| Misnoegden, doch nader- ' ZIB O, ^ hand mede famenge-

De vier Gebroeders ASSERATO,J zworenen.

LOMELLIN, vertrouweling van Gianettino: een bedorven hove- ! ling.

UO MAN O : een fclülder; yrypostig en verwaand van charakter. ,

MULEY HASSAN: een moor; geestig en volleerd in fchelm-

flukken. ROSA, ~>

BE LI A \ kamerjuffers van Leonora.

Duitfchers, lyfwachten van den Hertog. Drie Burgers.

Verfcheidcn Edelen en Hofdames, Burgers, DvMfchers, Soldaaten, bedienden en Folk.

Bet tooneel is in Genua, fjet tydperh der gefchiedenis,'tjaar 1547.

F I-

Sluiten