is toegevoegd aan uw favorieten.

Fiësko; of, De samenzweering te Genua. Republikeinsch treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 85

(Allen ftaan verbaasd. Romano, diep getroffen, vertrekt, en neemt zyne fchildery mede.)

FT FT IE N D E TOONEEL.

FIËSKO, VERRINA, BOURGOGNINO,' SACCO, KALKAGNO.

FIËSKO, hunne verbaasdheid afbreekende. Dacht gy welligt dat de leeuw (liep, orn dat hy niet bralde? Waart gy verwaand genoeg om u te verbeelden, dat gy de eenigen waart, die Genua's ketenen gevoeldet? de eenigen, die begeerdet dezelven te verbryfelen? Eer gy ze van verre hoordet rammelen, had Fiësko ze reeds verbroken. (Hy opent een fecretaire; neemt 'er een paket brieven uit, die hy, geopend, op de tafel verfpreidt.) Hier zyn foldaaten van Parma! - hier is Fransch geld! - hier zyn vier galeien van den Paus! Wat ontbreekt 'er nog, om een' tiran in zyn nest optejaagen? wat weet gy nog meer uit te denken? (Daar sy allen fpraakloos ftaan, treedt hy, met gevoel van eigene grootheid, in hun midden.) Republikeinen! gy zyt gefchikter om tirannen te vervloeken , dan om hen te verdelgen. (Allen, behalven Verrina, vallen met eerbied voor hem op de knieën.)

VERRINA

Fiësko! - myn geest buigt zich voor **a uwen myne knie kan het niet - gy zyt een groot m«ïu F 3