is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderricht omtrent de venerische ziekten, benevens ene nieuwe kwikzilverbereiding.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(50

m'gen druiper in enen zeer- ontftoken druiper veranderen. : ijjj 113. De grote brandende hitte bij het wateren , het uitvloeijen van bloed na de pislozing, de grote pijn op het aanraken der roede, bijzonder in den omtrek van de eigenlijke zitplaats des druipers, een of anderhalf duim (£) agter de opening der '• pisbuis, de ontlasting van ene groene of graanwe dunne vkoeiltof, de herhaalde fpanning van het deel, vooral de benedenwaartIe he kromming, en fomtijds een aanval van koortS , moet men , als zij bij het gezegde lichaamsgeftel voorkomen, als toevallen van zuivere nntfteking aanmerken, en met de ontftekingwérc-nde geneeswijze beftrijden.

114. Onder deze zelfde clasfe ftel ik, omdat deze .dezelfde behandeling vordert, den drogen druiper, die na enen onzuiveren bijflaap bij dit geftel fomtijds ontftaat, en in enige gevallen wéken lang aanhoud, eer de uitvloeijing begint, ts^utó k> i'indvisrrjyiht ïkv jinndaji jeri

(*) Het eigenlijke pathognomifcht kenmerk, waaruit men befluiten kan, dat de allerhevigfte toevallen van den druiper van enen zuiveren ontftekingagtigen aart zijn, en niet van de prikkeling uit zwakheid, of van een roossgtig geftel af hangen , ftelt J. Hü*ter met recht in den kleinen omtrek van de hitte bij het wateren en de pijn iri den pisweg, welke beide alleen op de eigenlijke zttplaats van het druipergift gevoeld worden; dit moet ïieri t-i de practijk naauwkcurig in acht pcmen.