Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%0 MIDDELEN VOOR ALLERHAND*

66.

Foor egelhairigheld.

Wast het Paard de voeten met loog, en laat het hair droog worden, neemt pik, en ïmelt het, en doet het op het hair, en des anderen daags trekt het hair uit met een tange, neemt een fiym, en fiaat in de plaats, daar de hairen gellaan hebben, en drukt dat kwaad bloed daar uit, braadt dan een ftuk roggen brood, en legt het in wat,r en zout daarin, dat het een bekwaame bry zy, bindt dat op de plaats, daar de bovenfte hairen uit zyn, en laat het twee etmaaien zitten, en wascht dan de plaatfe af met water, en 'meert de zeerheid met oude reufel en fchaapen ongel gemengt, van elks even veel, de egelhairigheid zal vergaan , en het zal geneezen.

67.

Foor een Paard, dat veederen heeft gegeeten.

Men moet zulk een Paard ingeeven de krop van een Hoen, daar het koren nog in is, is het best bevonden, en de veder b'yft aan die krop hangen.

Zoo een krop is ook extraordinair goed voor een Paard, het welk zeer fterk hoest.

68.

Foor fchorftige Paarde*.

Laat zulk een Paard wasfehen, over zyn geheele lyf, en laat het dan weder opdroogen, neemt een goede kwantiteit witbladeren, een loot zwavel, en roet uit de fehoorfteen, hakt de bladeren heel klein, pulverifeert de andere fpecïes,. en neemt ■ dan twee pond reufel. en doet die met de andere fpecies, in

eea

Sluiten