Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i KORTE AANMERKINGEN

HOOFDSTUK VI.

vs. i.] Thans wordt de draad der gefchiedenis , die afgebroken was, door de geflaehtlijst, weder aangehecht.

vs. 2.] Zoonen van God, die den Godsdienst waarnamen , en zich naar Gods naam benoemden — daar tegen over ftaan menfchen, het welk dan eenp benaaming van het nagedacht van kaïn zal wezen. — Hier wordt nader verklaard, hoe het met de ontheiliging van deze benaaming, waar van hoofdst. IV. gefproken

was, zich hebbe toegedragen. Wellust, en

dartelheid waren de bronnen van dit kwaad. —~ Zou moses ook dit verhaal hebben geplaatst, om de Israeliten te waarfchuwen tegen de gevolgen van huwlijks. verbindtenisfen met afgodifche vrouwen ?

vs. 3 ] henoch , lamech , en denklijk anderen , door Gods geest aangeblazen mannen, hadden de zondige wereld door hunne bedradingen en waarfchuwïu-

gen, te recht gedeld. Vergeefscli! Nu is het

dan tijd, om het onbekeerhjk menschdom rechtvaardig te draden. Evenwel wordt aan hetzelve

nog een tijd van 120 jaaren vergund. « Dit is de

betekenis der laatde woorden van dit vers.

vs. 4.] Nefilim , welk veelen door reuzen vertaalefli forsfche lieden van geest en ligchaam beiden,

wien niets heilig was. Ter opheldering van de

woorden: Mannen van naam , die van ouds geweest zijn, kan dienen, dat de Heiden feite Fabelleer ons veel weet te vertellen van Reuzen, die zelfs den Hemel beftormden met de Goden krijg gevoerd hebben.

vs. 6.1

Sluiten