Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j2 KORTE AANMERKINGEN

zijn, die onder die oude benaamingen kunnen bedoeld wezen.

vsi 2.] jafeth is waaifchijnlijk de Japet der Grieken , van wien zij zeiven hunne afkomst rekenden. Wij zullen zien, dat de Scytifche en Celtifche volken van hem afkomftig waren, die het Noordelijke en Oostelijke van Aften en Europa bevolkt hebben, gomer's afftammelingen worden genoemd

"VSt 3, magog , Scijthen en Tataaren — madai ,

de Meden javan , de Grieken tubal on¬

zeker, men vindt de Tibarenen onder de oude volken gemel'd ; mesech , ook onzeker, de Mofchers komen

voor in de oude Aardrijks-kunde tiras, om

ce gelijkheid van den naam denkt men aan Thracië, onzeker.

vs. 3.]! gomer Cellen en Cimbriêts, die aan de meeste Europifche volken den oorfprong gaven — askenaz, rifath, togarma onzeker, de laatfte, denkt men , zijn de Armeniërs, vs. 4.] javan, de Griekfche volken, elisa, elis,

een landfchap in Griekenland . tarsis) Tartes-

fus, eene Griekfche volkplanting in Spanje. ——■ ciii'ttim, Italiën, alwaar in Groot .Griekenland zoo

veele Griekfche volkplantingen geweest zijn

dodanim, de Dodoneers. Anderen lezen rodanim, dan vindt men eenige overeenkomst met den naam Rodanus, de Rhone , eene vermaarde rivier van Frankrijk.

vs. 5 ] Dezen zijn de volken der overzeefche kusten, dit betekent eigenlijk het woord, welk anders ook eilanden vertaald wordt. -

vs» 6.J

Sluiten