Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over richt. IX. 2a 23. 127

Overigheid en Ingezetenen tegen elkandcren verdeeld raaken! 1—

Ontrouw werden] Zij vielen hem af, ftonden tegen hem op.

vs. 24. Ten einde] Deze was de bedoeling der Godlijke Rechtvaardigheid, welke zoo weinig in de wereld wordt opgemerkt!

vs. 25.] Zij begonnen dus eenen openbaren Burgerkrijg tegen den Geweldenaar, in welken veele ongeregeldheden gepleegd werden.

ys. 26. gaül.] Misfchien hoorde deze te Thebez thuis. vs. 50. Hij voegde zich met zijn gantfehe geflacht bij de Sichemiten, dit was een groote fteurt Voor hunne partij. — Geen wonder, dat hij, gelijk het gaat, fpoedig hun vertrouwen verkreeg.

vs. 27. 28.] gaïl fpeelt den Patriot, en hitst de Sichemiten op, om abimeléch van de Kroon vervallen te verklaaren. — Hij ontleent zijne reden van de afkomst van abimeléch,die, van zijns vaderszijde, een Manasfiet was, en hij wil de Sichemiten bedui* den, dat het hun , eene zoo aanzienlijke ftad! niet voegde aan dezen Dwingeland onderworpen te wezen. Dat zij veel eerlijker zich zouden onderwerpen aan de afftammelingen van het oude Koninglijk geflacht van Sichem, te weten, indien die nog overig waren,want gaül fpreekt duidlijk alleen bij vergelijking. — Met dit alles bedoelde de eerzuchtige ga&l , onder den fchijn van patriötfchen ijver, zijne eigene verheffing. Zoo worden de burgers misleid, en flaan bloot, of voor de geweldenarijen van den Dwingeland, of voor de IK 2] Ver*

Sluiten