is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 8.

IV.

Floris bekrachtigt zynesBroedersGunftbrief aan den Abt van Egmcnd.

CO Martene & Durand Theft Jnecd. I. .1031, CO Zie onzen Cod. Dipl.

312 Derde Boek.

men aan de Dampierres over moeften laaten f»,. De Vlaamfche Schryvers voegen er by, dat Floris, des Konings Broeder, als gyzelaar van deezen vrede naar Vlaanderen gezonden zy; en het is niet onmoogelyk, dat hy Avennes in deez.e 'onderneeming in perfoon hebbe bygeftaan, en de Hollandfche benden of fchepen, voor een" tyc ten minften, aangevoerd; verheugd, dat er zich een gelegenheid ojideed , om de vlekken uittewisfchen, met welken zyn' krygsr roem door Margarethaas. voorfpoediger wapenen, in 't midden van den afgeloopen zomer, bezwalkt was geworden.

Den 20 November vinden wy intusfchén deezen Heer noch in het leger voor Keizer*weerd, tot het welk wy nu te rug keeren. Hier was hy zynen Broeder gevolgd, om hem de vefting te helpen veroveren, of eenige regeeringszaaken, het Hollandfch Graaffchap betreffende, voor 't vervolg met hemteberaamen. Hy bad, gelyk wy in 't voorig Boek verhaald hebben, wel in den Gunft- en Ruir lingsbrief,-dien Willem aan den Abt van Egmond na het inneemen van Aken ter hand ftelde, volkomen toegeftemd : om evenwel noch meer gewicht aan deeze fchenking by te zetten , bekrachtigde hy dezelve thans door een' byzonderen verzegelden Brief (b).

Vyf