Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wetten en Rechtsplëégikg. 9

ryk, van welke wy daarna zullen fpreeken', wordt van het vervolgen eenes doodfiagers naar's Lands'Reeht gewag gemaakt. In hunne Stad van Clingenau gaven de Heeren van Clingben eene erve aan het Duitfche Huis, onder anderen met dit voorrecht, dat het zelve aan de Wetten, Gewoontens, Gerechtigheden en Statuten dier Stad, reeds gemaakt of nog te maaken , onderworpen zoude zyn (a). Zoo wordt ook van het oude Stadsrecht van Dornheim gefproken, volgens welk een twist van Rechtsgebied over dat plaatsje tusfehen een' Edelman en een' Abt moest afgedaan worden (b). By het afftaan van zekere goederen door de Nonnen van Weenterswinckel aan het Klooster van de Porte, begeeren deeze Jonkvrouwen dat de overgifte gefchiede in tegenwoordigheid van dezulken , en met zoodanige plechtigheden, als volgens de oude en tot nu toe goedgekeurde gewoonte van dat ftuk gronds hadden plaats gehad (c). De Ridder van Schalkwyk eindelyk, een Vafal des Graaven van Gelder, geeft aan een' anderen Ridder,ten voordeele van zynen Leenheer, zyn Kasteel met eene'hoeve, in het Gericht, in tegenwoordigheid der Inge-

ze-

(*) 1251. Herrcott Gen'eal. Habsb. II 305. ( (i) Crusii Ann. Sucv> II Si.

1254. DipL ap. Mencïin I :~ó-

' ' " ' ■• '.Aj, ,■: o4 Zi

Sluiten