is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willems Geschiedenis. 31?

"kwam, die in de Pausfeïyke en Koninklyke gehoorzaamheid ftond (a). ° i 335. II. ü45. De beleening der Ryks^ goederen die Otto van Meran in Bourgondien bezeten had, fchynt niet alleen aan deszelfs Zwager Frederik Burggraaf van Neurenberg, maar ook aan den Vader van deezen, Burggraaf Koenraad, door Willem gefchied te zyn. Zy beiden althans geeven den 3 July H5S te Straafsburg eene Quitantie aan Jan Graaf van Bourgondien en Heer van Salins, waarin zy verklaaren 7000 Mark zilvers van hem ontvangen te hebben , en daar voor aan hem en de erfgenaamen die hy by Ifabella van Courtenai. de Graavin zyne Huisvrouwe, verwekt had, te hebben afgeftaan al hun recht in hel Graaffchap Bourgondien met het geen 'ei toe behoorde, en in het Koninkryk vat Vrankryk, de Advocatie van Befancon uit gezonderd: zoo wegens Elizabeth Frede riks Gemaalin, als wegens Koning Willem gift van alle de leenen , die Hertog Ott< Elifabeths Broeder wel eer wegens Bour gondien van het Ryk hieldt, en die z; thans ook op eenige andere wyze in da Graaffchap houden mochten ( b). Te

ze!

Ca") Gall. Cbrist. htflrKmenta ad T. XII p. 43

Hier uit moet opgehelderd worden de bekrac ïjging van Willem, die wy reeds den 21 van die zelf<

maai

124$.

I *

I >

f t 1

h le id