is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63O korte aanmerkingen

vs, €,] Vergelijk vs. 26,

vs. 9.] Deze en de volgende berichten zijn ongemeen merkwaardig. Men ziet 'er uit, hoe de Israëliten , reeds ten tijde van saul , hunnen eerden Koning, zich tot aan den Eufraat hebben uitgebreid, en hoe dus de beloften, aan abraham gedaan,naar de letter vervuld zijn geworden.

vs. 10. Hedfchr.] Of Hedsjer. Men vindt twee volken onder dezen naam, die ook Hagareenen genoemd worden ; het ééne bij de ftad Petra, de hoofdflad van Petreisch Arabië; het andere aan den Perfifchen zeeboezem; welk laatfte volk hier te verftaan is. Zoo verre breidden deze Overjordaanfche Hammen zich, door overwinningen, reeds ten tijde van saul uit.

vs. li. Gad.] De Schrijver geeft geene volledige lijst van Gads nakomelingfchap, maar noemt enkel eenige hoofdgedachten, ten tijde van jerobe3m II. Koning van Israël. — Welke de reden hier van zij, weten wij niet, misfehien haperde het hem aan berichten, misfehien ftrookte dit met zijn bijzonder oogmerk.

Salcka.] Eene ftad in het Koningrijk Bafan. deut. RL 10.

vs. 12. Bafan."] Voor zoo verre dit oude Koningrijk tot den ftam van Gad behoorde.

vs. 16.• Gilead. Bafan.] Een deel van Gilead, een deel van Bafan.

i Vrifè weidplaatzen van Saron.] Wij kennen eene vlakte1 van Saron, bewesten den Jordaan, aan de Middellandfche^zte,, van Cafsrea tot Joffie; doch,

vee-