Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over a chron. XX< 25-37. 707

vs. 25. Allerhande enz,] Have, bezitting, waar onder vee, flaaven enz. begrepen worden. Gelijk gezegd is, deze volken -waren met pak en zak uit hun land getrokken.

Kleederen.] Naar eene andere lezing, In de gemeene lezing , doode lijken, — zonder zin.

vs. 26. Dal Seracha.] Ten zuid-oosten van Jerufalem bij Thekoa, hebbende naar deze zege den naam ontvangen. .

vs. 31.] 1 kon. XXII. 41.

vs. 33.] Het volk was niet zuiver in den dienst van den waaren God , volgends de Wet van möses, volgends welke mén God alleen in de plaats, die tot den Volks-Godsdienst beftemd zou zijn, dienen moes.t, maar het volk hieldt de gewijde hoogten nog aan, om op dezelven aan jehova te offeren, want die hoogten, welken aan Afgoden gewijd waren, hadt asa reeds uit den weg geruimd.

vs. 35.] Zie de Aanmerk, óp 1 kon. XXII. 50.

Ook rustte enz.] Dit wordt hier bijgevoegd, om den Lezer deze bijzondere uitrustingen te doen onderfcheidcn. — De Haven van Eziöngeber lag in het land van Edom, doch, de Edomiten waren thans nog van Juda afhaDglijk, fchoon zij, die het gebergte Se'ir in dat land bewoonden , zich reeds, gelijk wij in 't voorgaande van dit hoofdstuk gezien hebben*, met andere volksftammen tot den togt tegen Juda verbonden hadden, gelijk dan ook de Edomiten, onder de regeering van joram, josafats zoon, van Juda zijn afgevallen.

vs. 37.] Hoe wezenlijk elke nadere verbindtenis {Eee *] met

Sluiten