is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuur en liefde in stryd. Tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IOA NATUUR EN LIEFDE IN STRYD.

dien ik, noch uw gefmoord verdriet, noch myne helden wederftaan kunnen! o Conftance! wie zou mygezegd hebben, dat myn eigen bloed zig voor myn* vyand zou verklaaren!

CONSTANCE.

Myn vader!

THEODOOR.

Nog deezen dag deelde ik myne eer en waardigheden met hem, en beloofde my een onftoorbaar geluk voor het toekomende : ik verbeeldde my ons aller Ipt door eene gewenschte verbindtenis verzekerd te hebben, en myne laatfte dagen met rust en vreugde in het befchouwen van uw beider geluk te zullen door. brengen; en op éénmaal verydelt hy al myn hoop, alle myne vooruitzichten!

CONSTANCE.

Grootmoedige Theodoor! ik bid u hem te verfchoonen $ ik bezweer u by de liefde die gy hem voormaals toedroegt, zyn gedrag niet ten ergften uitteleggen ; zyn hirt was reeds aan Olympia verbonden; hy beminde haar federt lang.

THEODOOR.

Dat hy haar dan eeuwig beminne, en zonder haar te bezitten van liefde fterve!

CONSTANCE.

Uw vonnis is te hard ! — ik gevoel het aan my jseive, hoe zwaar het valt eene hartstocht te beilryden,