is toegevoegd aan uw favorieten.

De geestelyke Don Quichot, of Het zomer-reisje van Geoffrey Wildgoose.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïo6 DE GEESTELYKE jerry in plaats van zijn kort kroest hair en geele muts, een groote lange grijze pruik op had, en uitgeftreken was in een grooten, geheel gekleeden, ouden, zwartlakenfchen rok van den Alderman, Mr. cullpepper, zo het fchijnt, opgemerkt hebbende, hoe zijn mooie wijfje met -Mr. wildgöose was ingenomen, en tugwell meestal in zijn huis ontmoetende, had gemeend, dat 'er iets veel betaamelijkers voor den knegt van een Prediker in lag, dus te zijn aangekleed, dan als een boer in een borstrok met opdagen, en een geele muts te lopen. Hij had des, tegen zijne gewoonte, afftand gedaan van iets, 't welk hem toebehoorde, en tugwell op zulk eene misfelyke wijs opgefchilu, deeze rok was hem niet alleen veel te wijd en te lang, maar omtrent veertig jaar uit de mode.

De ftaatige wildgöose moest tegen zijn wil en dank, glimlachen. Hij nam ook, volgens zij. ne gewoonte, hier uit aanleiding om zinnebeeldig over dit gewaad te fpreken, doch jerry viel hem in de reden. „ Sakkerdekrik , riep hijMeester, weet gij wel dat gij een fcheur in uw broek hebt?" Dit trof wildgöose te meer, wijl hij geen andere bij zich had, en het nog maar een half uur voor de oefening was. In deeze groote verlegenheid was goede raad duur, doch de getrouwe jerry fchafte hulp; zoo geheel gekleed als hij was, knapte hij dit ongemak, hoewel wat onhandig, geheel op, en wildgöose

hield