is toegevoegd aan uw favorieten.

Oudheid- en geneeskundige verhandeling over de demonische menschen, waarvan in de geschiedverhaalen der euangelisten wordt gewaagd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de BEZETENEN. % 17. tö7

Men vergunne my hier noch by te voegen myne op de natuurkunde van het menschlyke ligchaam gegronde verklaaring Qh) der moeilyke plaatze, 1 Timoth. II: 14, 15. Doch de vrouiv zal zalig worden door kinderen te genereer en ; in den Grondtext : 2<ü0»«t«( ha tjjj Te*v«y.Kü!«.

Door het uit het Grieksch vertaald woord, te weeten, de Kinder genereer in g, verftaa ik hier, met alle andere uitleggers, in de eigenlykfte betekenis van het woord, de eigenfchap van het vrouwelyk gedacht, Kinderen, van derzelver allereerst ontwerp in den oorfpronkelyken Kym af, maar by-

zon-

tïngen) Dat geen ,wat in 't vleesch geopenbaard werdt, is (vervolgens) gerechtvaardigd geworden in den Geest, is verfcheenen den Engelen, is gepredikt den Heidenen en zo voorts. — Maar dat is volgens den zin des Apostels , eveneens als i Joh. 1,1, 3,: De geene, die (oorfpronklyk) in 't vleesch geopenbaard werdt, is (vervolgens) gerechtvaardigd geworden in den Geett, is verfcheenen e. z. v., is gepredikt, e. z. v. Uit OS ontftond eindelyk 0S omdat toch de perfoon , waarvan hier gefprooken wordt, wezenlyk en waarachtig God is. Alles ging zeer natunrlyk en ter goeder trouw, en niet met bedrog of neuswysheid, toe. Ziet Wetsteins N. T, Vert.)

(h) Zy ftaat ook achter myne Disfertatie de Infammaiiont

Uteri. Te Rintelen 1761. De Latynfche Vaarfen, die

achter 1 Timoth. III: 16, behoorden te volgen, zal de Leezer vinden onder Letter B.

N 3