Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 HENRIK HOOFT, danielsz*

Had onze braave Burgervader zijne hooge waardigheid met den üiterften zorg en vaderlandsliefde waargenomen, to. op het uitbarften van den Engelfchen oorlog , alle zijne bekommernisfen waren hem vergolden door eene algemeene volksliefde; a-aar nu andere denkbeelden de hoofdtoon gaven, en den braaven Burgervader echter vasthield aan zijne oprechtheid en onverzettelijke bcfluiten, nu werden zijne dierbaarfte zorgen te dikjiaals vergolden met hoon en verachting , (niettegenftaande de hoogachting van Necrlands braaven dat leed enigzins verzoette,) ja het eindelijk gevolg van zijn onberispelijk gedrag, werd een tegenzin in de zamenwooning met zijne (lacgenootcn, zo dat hij befloot zijne vaderftad te verlaaten; doch God heeft zijne deugden in de zalige eeuwigheid, met de kroone der rechtvaardigen vergolden— in alle de zo zonderlinge ftaatswoelingcn welken er om en door den befaamden jongstledenen Engelfchen oorlog zijn voorgevallen, en te uitgebreid eene plaats vorderen, om ze hier optegceven, bleef hooft zig altoos ais een braaf patriot gedragen; hij vleide gecne hoogheid , cn vreesde geene vervolging; hij hield het oog op God gevestigd , en week geen lijnbreed uit het fpoor zijner ftrengfte pligten; ook zullen wij ons niet ophouden met de algemeene gedraaging van de Regeering der ftad JmJzeldam, die binnen een ander plan dan het onze va!t> zo veel moeten wij er hier van zeggen dat onze braave Burgervader niet fchroomde de hand te leenen aan het ontwerpen van het préparatoir plan van handeltractaat met de Amerlcaanen, in gevalle zij vrij verklaard mogten worden; men weet welke onaangenfame gevolgen dat ontwerpen gehad heeft. In alle gevallen is onze Burgervader zig zeiven altoos gelijk gebleven wij moeten over 't al¬

gemeen alleenlijk op hem in 't bijzonder ons oog vestigen , en behoeven, om daaraan te voldoen» met onze ge-

Sluiten