Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5H VADERLANDSCHE LXXVÏ. Mom;

«f45- " ëens fcIiade s gedaan of geleeden in de twee

„ laatfte oorlogen, vernietigd gerekend. Zy-

„ ne Poolfche Majefteit verbondt zig , de „ brandfchattingen , die zyne Pruisfifche Ma,, jefteit van de Stad Leipzig en de Stenden „ van Saxen gevorderd hadt, tot den twee„ entwintigften deezer maand, te zullen doen „ betaalen. De Pruisfifche troepen zouden „ de Saxifche Staaten , terftond , verlaaten. De Koning van Poolen tradt, eenvoudiglyk en zuiverlyk , in de Overeenkomst van „ Hanover ; en beloofde, binnen drie weeken , een Akte van afftand , uit den naam „ zyner Gemaalinne , van al het regt, welk j,, zy , uit hoofde der Pragmatike Sanélie, „ immer zou konnen agten te hebben , op „ de Staaten , den Koning van Pruisfen , by „ 't Verdrag van Breslau, afgeftaan. De Stad en de tol van Furftenberg op de Oder , en ,, het Dorp Schidlo werden, door den Koning „ van Poolen , aan dien van Pruisfen , tegen ,, een goed van gelyke waarde , uit Silezie of „ van elders , afgeftaan. De Protestantfche „ Godsdienst zou , in de Staaten van Ssxen, „ met naame in de Opper- en in de Neder,, Lausnitz , blyven in den ftaat, waarin de„ zelve tegenwoordig was. Rusland, Groot„ Britanje en de Staaten der Vereenigde Ge„ westen zouden genodigd worden , om de „ handhaaving van dit Verdrag op zig te „ neemen, zullende het zelve , al fchoon „ deeze handhaaving agter bleeve , nogtans, 3, zyne volle kragt behouden (/)." By het

twee-

CO foli» Rousset Rccueü, Tom. XIX. p. 423.

Sluiten