is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemels palmhof, of Groot getyde-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sio De kleine Getyden

TE PRIEMEN.

y. Gebenedyd zy de Heilige en onverfcheiden Drievuldigheid, nu, enaltyd, endoordeoneindelyke eeuwen der eeuwigheden, ft. Amen.

f. God hebt agt tot mynder hulpe.

ft. Heere haait u om my te helpen.

Glorie zy den Vader, &c.

LOFZANG.

6 Ligt voor wie de zilv're Maan, En al wat brand in 's Hemels baan, Staat klaar in glans, maakt dat myn hert. Door uwe min verflonden werd. Antipb. Dank zy u 6 God, dank zy u ö waaragtige en eenvoudige Drievuldigheid, eene en opperfte Goddelykheid, Heilige en eene Eenigheid.

y. Laat ons gebenedyden den Vader, en den Zoon, met den Heiligen Geeft.

ft. Laat ons hem loven en hoog verheffen in der eeuwigheid.

Het gebed als voren, pag. 209.

TE TERTIEN.

f. Gebenedyd zy de Heilige en onverfcheiden Drievuldigheid, nu, enaltyd, endoordeoneindelykc eeuwen der eeuwigheden, ft. Amen.

y. God hebt agt tot mynder hulpe.

ft. Heere haalt u om my te helpen.

Glorie zy den Vader, &c.

LOFZANG.

Wy eeren uwe groote Magt, Wy vrezen uwe felle kragt, Belyden in Drievuldigheid, Een God van alle eeuwigheid. Antipb. Wy aanroepen u, wy loven u, wy

aan-