is toegevoegd aan uw favorieten.

Hemels palmhof, of Groot getyde-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den Zondag. aij H. Drievuldigheid, ongeboren Vader, ontfermt u onzer.

H. Drievuldigheid, eeniggeboren Zoon, ontfermt u onzer.

H. Drievuldigheid, H. Geeft van beide voortkomende , ontfermt u onzer. H. Drievuldigheid, eenen God, ontfermt u onzer. Weeft verzoend, fpaard ons Heere. Weeft verzoend, verhoord ons Heere. Van alle kwaad, verloft ons Heere. Van alle zonden,

Van alle ongetrouwigheid, <j Van 't overtreden uwer geboden, 3 Van 't verfmaden uwer giften, jT Van 't verzuimen der Heilige zaken, Van de eeuwige dood,

Door uwe Almogendheid, « Door uwe Wysheid, n> Door uwe oneindelyke goedheid, Door uwe groote barmhertigheid, Door uw geduld en langmoedigheid, Wy zondaren, wy bidden u verhoord ons. Dat wy u waaragtigen God altyd en over ah ^ belyden mogen, ^ DatwjmEen in Drievuldigheid, cnDrievul- g dig"in de eenigheid aanbidden, gDat gy ons wilt vergunnen u van gantfcher g herten te bemmnen, c Dat gy 't Volk tot uwen Heiligen Naam ge- »<j -heiligd, wilt bewaren en zalig maken, 3 Dat gy de dwalende wilt doen wederom kee- o ren tot den weg der geregtigheid, S Dat gy alle Overledenen de eeuwige ruft wilt 0 geven, g Dat gy ons wilt verhooren, J *

ö Heilige Drievuldigheid, verloft ons. ö Heilige Drievuldigheid, maakt ons zalig.

6 Hei-