is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Vyftiende deel, beginnende met het jaar 1679, en eindigende met de verheffing van den prinse [...] van Oranje, tot koning [...] van Groot-Britanje, in't jaar 1689.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

HISTORIE.

AGT-ENVYFTIGSTE BOEK.

INHOUD.

I. De Staaten zoeken Groot-Britanje te beweegen , om Frankryk tot het ftaaken dervyandlykheden te verpligten. Nadere overeenkomst tusfchen de Bondgenooten. II. Turkfche oorlog. Onlusten in 't Noorden. De Staaten zenden eene Floot naar Gottenburg. III. Handeling tusfchen h Keizerryk en Frankryk. Handeling der Staaten, aan't EngelfcheHof. IV. Inval der Franfchen in Vlaanderen. De Staaten onderfteunen de Spaanfchen. Zy verklaaren zig egter afkeerig van den oorlog. De Franfchen neemen Kortryk en Diksmuiden in, en bombardeeren Luxemburg. V. Voorflag van d'Avaux. VI. Zyne Hoogheid en de Raad van Staate flaan eene werving van zestienduizend man voor. Amflerdam weigert 'er in te bewilligen. Bezending aan deeze Stad. Haare klagten. VII. DAvaux houdt byzondere gefprekken met die van Amfterdam. Zy begeeren, dat hy zyne voor/lagen in gefchrifte doet aan de algemeene Staaten. Vlli. Onderzoek naar V oogmerk van <f Avaux 3 in zyne gefprekken met die van AmH 3 Jïer-