Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 CATALOGUS van

fchen hoog geboomte, een helder beekje, doör 't welk men eenig vee ziet waden; op den kant derzelve zit een landvrouw haar voeten te wasfchen, verzeld van twee veehoeders ; ter zyde ziet men fteil opgaand gebergte. Het verfchiet is helder en zonachtig. Dit fraai natuurlyk tafreel is van een uitvoerige penceelsbehandeling:

J. HACKAER T. Geftoffeert door A. van de VELDE. Nö. 63. h;og 23, breed 19 duim. Doeki èen dito.

Dit fraai Stukje verbeeld een ryweg tusfeherf hoog opgaande ftammen van beukeboomen, langs een ftil.le rivier: geftoffeerd met een heer te paard, als van de jagt komende, waar by verf fcheiden honden, en gevolgd van een jager en valkenier. In alles als de vorige uitvoerig behandeld.

FRANS HALS. N°. 64. hoog 32, breed 26 duim. Doek.

het afbeeldsel van een officier.

Hy is in een prachtig oud Hollandsch gewaad uitgedoscht, met een ronden hoed op 't hoofd , een groote kraag om den hals, en een zwarte zyde fluijer om 't lyf: hy is ftaande in een gracelyke houding, levensgroote ter halverlyf,

met

Sluiten