is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus van het kabinet van schilderyen, nagelaaten door [...] Jan Gildemeester Jansz [...]. Het welk verkocht zal worden op woensdag den 11{den} juny 1800 [...] door Philippus van der Schley, Jan de Bosch Jeronimusz, Jan Yver, Cornelis Sebille Roos en Roelof Meurs Pruyssenaar, makelaars. By welke de catalogus [...] te bekomen zyn

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?6 CATALOGUS van

... MOORLAND. N°. 154. hoog 12, breed 18 duim. Paneel, EL'N LANDSCHAP.

Zynde een aangenaame ordonnantie, niet een ftil watertje ^ boschaadje, en verfcheidene beestjes geftoffeerd. Alles zeer natuurlyk verbeeld en bevallig gefchilderd.

F. MOREL. N°. 155. hoog ii , breed 10 duim. Paneel. EEN FRUITSTUK] E.

Voor een open fteene nis, liggen op de plint verfcheidene fmakelyke vruchten, als verfchillende druiven, met rank en bladeren, perfik, pruimen, granaat-appelen en noot en. Ter zyde een vogelnestje met eijertjes; verders kapelletjes en andere infecfen. Alles bevallig en uitvoerig gepenceeld.

EGLON van der NEER.

N°-I56. hoog 17, breed 14 duim. Doek.

EEN DEFTIGE JUFFER IN EEN BINNENVERTREK.

Zy is verbeeld tot de knien en tegen den rug aan te zien, zittende op een rood fluweele ftoel, rustende met de eene arm over den ïug van dezelven, houdende de andere hand een weinig uitgeftrekt 5 zy is met ontbloote fchouderen

en