Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

gewast is, om do verdrukte önfchtiM te befeher* men, en daar van nog dagelyks zyn werk wataJce, tot de waardigheid van Koster en Voorzanger van de Luthenehe Kerk te Schiedam verhoeven is, en daar, door zyn voorbeeld alle Zondagen leert, hoe men nkt moet leezen en zingen, dat hy iritusfchen voortgevaaren is met het fchryven van de kristen vriend, een Werkje, waar over alle Catechizan. ten van onzen door en door kundlgen Cacechifeermeester, johan fredrich obenhaüsen (een man die na Nieuw Zeeland behoorde te ver<? huizen, dewyl hy daar ais een licht van de eerfte grootte zon briljeeren) verbaast ftaan, en alle de vrienden van de oeffèning buiten de Leidfche Poort hun genoegen betuigen; en dat hy zig in de tusfchen uuren, in welken zyn geest eenige ukfpanning noodig heeft, verneedert, om als Pakhuisknegt by den Heer boon te werken.

Wy onderftellen dan Myn Heer, dat U Ed. die gelfde MÏU.chjor soonleis, en verzoeken U op die onderflelling, om ons de volgende vraagen pp te losfen:

i.) Wat is de reden , dat gy uwen waaren naam verborgen hebt, en eenen vallenen aange. ncomen? wy kunnen niet denken dat het geweest is om uwe waarde perfoon , hoe de zaak ook mogt uitvallen, tegen alle onaangenaame gevolgen X» dekken, of wanneer onze Kerk in rep en roer A 3 was,

Sluiten