Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 uitrekening der

XI. HOOFTDEEL

Verdeeling van Geldt, door Decimaal opgelost.

Drie hebben te deelen 1250 gl. 15 ft., waar van A. komt 3 tegen B. 5 enC.a guld. Vrage hoe veel ieder komt? Antw. Ai 375.225 gl. of 375 gl. 4 ft- 4 dt. B. 625.375 gl. of 625 gl. 7 ft. 4 dt., en C. 250.15. gl. of 250 gl. 3 ft.

Verklaaring. 1. Addeert de proportien der Participanten te zamen.

q. Met deeze Som als Noemer zoekt van ieder Froportie als Tellers wat Decimaal deel dat dezelve daar meede maakt, en werkt daar dan met als hier volgt;

A. 3

B. 5

C. 2 de Som als Noemer.

A. ts3 is 0.3, B. js5 is 0.5, C. T23 is 0.2, Hooftd. I.

1250.75 J250.75 1250.75

0.3 0.5 0.2

; 375-225 625.375 250-15°

2Q 20 , 20

4.50O 7.500 S.OOO

8 8 4.0 4.0

Proe-

Sluiten