Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZEELIEDEN. 13

in de algemeene groote flag-ader (aorta) geperft, uit welke het zelve verder naar alle de deelen des lichaams gevoerd word. De laatftgemelde flug - ader neemt al voortgaande in grootte af, doch verfpreict zig langs hoe meer in verbaazend veele takjes, die eindlijk zoo fijn als hairtjeswordende, het bloed toe in de verftafgelegene deelen des lichaams voeren.

Deeze beweeging van toetrekking, (fyftole) ert uitzetting, (diaftole) welke in het hart beurtlings gefchieden, verfpreiden zig verder door de flag-aderen, van deszelfs algemeenen ftam of oorfprong af, tot in derzelver allerfijnfte takjes; (*) door welk middel het bloed zeer gemakkelijk tot in de klcinfte deelen zelfs gevoerd word.

Aan het] uicerft einde dezer flag-aderen, neemen de aderen, hun begin met takjes, die even zoo klein zijn als de voorige. Deeze neemen geftadig het bloed uit de flag-aderen over in geringe hoeveelheden teffens, en Voeren het zelve, trapswijze, van de uicerfte deelen naar hec hart te rug, een einde hec zelve voor een nieuwen omloop te bereiden.

• Deeze aderejes, die oorfpronglijk uitftekend klein zijn, doch crapswijze aangroejen en coc groocer rakken worden , vormen eindlijk cc lamen een grooce ader of ftam , vena cava of de groote of bol-ader genaamd. Deeze ontlaft hec bloed in het regter oer van het hart , van waar hec verder wederln deszelfs regter holte, waar uic hec gekomen was,.gelaacen word; hier van daan weder in de longen geperft,— dan naar de linker holce des hares te rug ge*

(*) De ontleedkundigen verfchitlen onder eikanderen grootlijks van gevoelen , ten opzigte van den ge'hrlijden voortgang deezer beweging; doch het maaksel der llag-aderen , en de geftadige pólsflag, zoo wel als de rede en onderviading, beveiligen het' boven op^egeevea fcevoglcn. 135

Sluiten