Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER ZEELIEDEN. 223

doen.wafrcn, en in zijne fpijzen en drank rijklijk Imoen.p, of liever Elixervan ijzer metzuikermengen Van gezourene mondkofl- moet hij zig zoo veel doenlijk is onthouden, of ten miniten moec Met zout er wel uitgeweekt worden, eer hii dezelve gebruike. J

Op deze wijze kan men zig niet alleen op Zee voor de Scheurbuik hoeden f maar ook dezelve neezen ™ °°k Zij' volko™*jk ge-

Doc-h wanneer de lijder gelegenheid heeft zig aan de wal te begeeven en aldaar een tijd lang te ver- ' Wyven, zal daar door de geneezing grootlijks bevorderd worden fchoon hij geen middelen gebruike maar flegts de uitwaaflèmingen van den grond

hebho ,rrme Va" d3S inademe- Meennaalen hebbe ik met verwondering lijders een merkliike hoeveelheid verfche kruiden zien verflinden, en daar door verbaazend fchielijk, binnen weinige uuren erfleld worden; zoo kragtig een tegengift zijn Se mvloe,zeCn der plantgewafïèn, regende verroct.ng der dierlijke deelen.

Tot befluir merk ik alleenlijk aan, dat de Scheur, buik voornaamlijk ontflaat uit het gebrek aan gezond voedzel, aan frifie lugt en aan genoegzaame beweeging, welke gebreeken aan boord de Se Scheepen plaatshebben, fchoon dezelve zeer ge! maMijk, voegzaam, en zonder merklijke koflen kon den vervuld worden. J 'kon

Al het geen ik hier gezegd hebbe, fleunt op eene ^ngduurige ondervinding, en op p'roefneemmg welke ik, wanneer hec in mijn vermogen wa S' zelve werkflellig te maaken, altoos vafeeneTl." den uitflag bevonden hebbe. Ten opzigte van den voorraad van mondbehoefcens, welke5 men S

boord

Sluiten