Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HO

het LEVEN

tarchus , deze blykcn opperende van de goedhartigheid van dit kind, levert ons de cnwederfprekelykfle proeven van zyne eigene braafheid.

Hy had het ongeluk twee van zyne Zoonen ontydig te verliezen. Ook ftierf zyn Dogtertje pas twee jaaren oud. Wy bezitten een* brief van vertroosting' by dit droevig voorval aan zyne Echtgenote gefchreven: want het Kind was in zyne afwezigheid geftorven. plutarchus meldt ons in dien brief vele trekken uit het Karakter van zyne Huisvrouw, welke haar de grootfte eer doen. Hy zegt, niet te twyffelen, -of zy hebbe in dit geval reeds de nodige orde gefield; echter zonder omflag of vertoon van onmatige droefheid. Dat hy wel wist, dat zy, welke zich nimmermeer voor de openbare plaatzen en vertoningen, wanneer zy 'er verfchynen moest, plag op te fchikken; maar die door hare zedige en eenvouwdige kleding aller oogen naar zich trok; zich ook van allen nodelozen omflag, by de rouwe en begraaffenis van haar Dogtertje, gewacht zou hebben. Hy pryst verder hare gelatenheid by het fterfgeval van haren oudflen, en van haren tweeden Zoon, den beminnelyken charon, welken timoxene zelve gezoogd, en daardoor eene zwellende borst gekregen had, in welke eene pynelyke infnyding had moeten gefchieden. Onkundig van het overlyden van dezen

Zoon

Sluiten