is toegevoegd aan uw favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 het LEVEN

eene uit het Lichaam van de andere zoude gedaan worden. Op deze wyze oordeelde men, dat de onderlinge verdeeldheid best zoude worden weggenoomen , en dat de verkooren Koning aan beide partyen genoegen zoude geeven : aan de eene, uit verpligting voor de verkiezing , cn aan de andere , om dat hy hun landgenoot was. Als nu de Sabynen aan de Romeinen , als de oudlten de keuze overlieten , wilden deze liever zelve het ryk aan eenen Sabyn overdraagen , dan eenen Romein van de keuze der Sabynen ontvangen. Na dat zy dus met elkander geraadpleegd hadden , viel de keus op numa pompilius , wel niet behoorende tot die genen , welke naar Rome verhuisd waren , maar egter een' man van zo bekende vroomheid , dat de Sabynen naauw deszelfs naam gehoord hadden , of zy namen hem met ruim zo veel genegenheid aan, als die genen x welke hem verkooren hadden. Zo ras men der vergaderde gemeente de keur had bekend gemaakt, werden eenigen der voornaamiten uit beide partyen afgevaardigd , om den benoemden Koning te verzoeken de opgedraagen regeering aan te neemen.

numa woonde te cures , eene aanzienlyke Stad der Sabynen, naar welke de Romeinen vervolgens zich te famen met de

ver-