Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NUMA en LYCURGUS. 505

zo dat onder het gaan de dyën bloot raakten , gelyk sophocles duidelyk te kennen geeft, als hy zegt.

„ hermione gaat nog in 't losfe maagdenkleed,

„ En laat de blanke dy door 't oog der mans begluuren."

Ook zegt men, dat zy zeer ftout waren, en byzonder de mannen in 't geheel niet ontzagen. Zy fpeelden 't huis volkomen den meester en fchroomdcn niet in de Vergadering over de gewigtiglle zaaken rondborftig haar gevoelen te zeggen.

numa bewaarde de vrouwen by dat aanzien en die eer, welke men haar ten tyde van romulus had beweezen , om haar te doen vergeeten dat zy gefchaakt waren ; •maar hy wilde, dat fchaamte en zedigheid over haar de wagt zouden houden. Hy benam haar alle ydele nieuwsgierigheid ; leerde haar matig te zyn , en te kunnen zwygen; verbood haar volftrektelyk het gebruik van wyn; en hy wilde niet, dat zy zelfs over de noodzakelyklle dingen zouden fpreeken , anders dan in tegenwoordigheid van haare mannen. Zelfs verhaalt men, dat, wanneer eens zekere vrouw haar eigen zaak voor de Regters bepleit had , de raad na het orakel zond, om te vraagen, wat of li 5 dit

Sluiten